Информационна система за електронни удостоверения – ИА ГИТ
Вход с електронен подпис (възложител).
За съжаление вашия браузер не се поддържа от системата. Ако използвате Internet Explorer, моля проверете дали браузера не работи в режим на съвместимост.